Prizes #121-125

#121 (for early 1999):  no prize awarded

#122 (for late 1999): Kage no sumika by Gen Getsu; Natsu no Yakusoku by Fujino Chiya

#123 (for early 2000): Kiregire by Machida Kō; Hana kutashi by Matsuura Hisaki

#124 (for late 2000): Seisui by Seirai Yūichi; Kuma no shikiishi by Horie Toshiyuki

#125 (for early 2001): Chūin no hana by Gen’yū Sōkyū