Prizes #126-130

#126 (for late 2001): Mōsupiido de haha wa by Nagashima Yū

#127 (for early 2002): Park life by Yoshida Shūichi

#128 (for late 2002): Shoppai drive by Daidō Tamaki

#129 (for early 2003): Hariganemushi by Yoshimura Man’ichi

#130 (for late 2003): Hebi ni pierce by Kanehara Hitomi; Keritai senaka by Wataya Risa